Muslingeopdræt

Muslingeopdræt foregår flere steder i Danmark, dog er opdrætsaktiviteterne størst i Limfjorden, hvor der i årtier har været tradition for fiskeri med muslingeskrabere efter både østers og særligt muslinger.

De sidste 5-10 år har udviklingen af opdræt af muslinger i Limfjorden taget fart. Frydendahl er også leverandør til opdrætsindustrien og leverer bl.a. monterede yngelsamlere til muslingefarmerne.

Disse yngelsamlere består af Danline Tovværk påmonteret bændler eller bånd, samt synk.

Strømmen fører muslingeyngelen rundt i farvandet og denne yngel sætter sig på ovennævnte bånd, hvor den vokser sig salgsklar i løbet af 12 måneder.

Yngelsamlerne fastgøres til havbunden ved hjælp af skrueankre. Skrueankrene produceres på vores metalfabrik i Estland. Her produceres også linesøgere, som benyttes til at finde liner som er efterladt på havbunden.

Muslingeopdræt Muslingeopdræt Muslingeopdræt

Linesøger

færdigmonterede yngelsamlere
1600 mtr yngelsamlere, monteret med
synk og liner - klar til montage på hovedlinen.

Bånd til yngelsamlere

Synk til ynglesamlere

Skrueanker Muslingeopdræt Muslingeopdræt

Skrueanker

Linesøger

 

Produktblad (pdf)Produkter i shoppen

Apollo Web ©

Hau Nylon • Numitvej 27 • DK6960 Hvide Sande • Tlf. 9731 2555

Sitemap - Frydendahl.com