HAU SINKLINE

Miljøvenlige synkeliner

Igennem en årrække har fiskeriets brug af blyliner haft såvel den danske ministeriums som EU's bevågenhed, og man har løbende varslet påbud mod brug af disse i fiskeriet. Som ansvarlig leverandør til fiskeriet har Frydendahl udviklet Hau Sinkline, som er baseret på zink som synkemiddel.

Hau Sinkline er stadig under udvikling og vil være klar til at gå i produktion såfremt det danske miljøministerium eller EU udsteder et forbud mod brug af bly.

Frydendahl vil ikke sætte produktion/salg i værk uden, at der foreligger lovgivning inden for området.

 

P.P sinkline

HAU Sinkline

 

TYPE  VÆGT I KG PR. 100 MTR. METER PR. KARTON MÆRKETRÅD VARENR.
1,50 3,9 kg 400 mtr rød/gul/blå/sort 432 0039 10S
2,00 4,5 kg 400 mtr rød/blå/blå 432 0045 10S
2,50 7,0 kg 300 mtr rød/gul/blå 432 0007 10S
2,75 9,0 kg 300 mtr rød/sort 432 0009 10S
3,00 11,0 kg 200 mtr rød/orange/blå 432 0011 10S
3,50 14,0 kg 200 mtr rød/blå 432 0014 10S
4,00 17,0 kg 100 mtr rød/blå/sort 432 0017 10S