Råd og Regler

De fem huskeråd for fritidsfiskere

  1. Uanset alder skal du have gyldigt fisketegn
  2. Sørg for at have korrekt sikkerhedsudstyr
  3. Lad altid nogen vide, at du er på havet
  4. Check vejrudsigten
  5. Du skal kende fiskeribekendtgørelserne 

Januar 2024: Nyt fra Fiskeristyrelsen

Den eksisterende bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand (BEK nr. 1651 af 11.12.2015) er stadig gældende. Den kan du gå ind og læse ved at klikke her

Lige før årsskiftet kom der en ny bekendtgørelse (BEK nr. 1653 af 08.12.2023), som er et tillæg til den eksisterende bekendtgørelse. Den finder du ved at klikke her

Her kan du læse om de nyeste "opdateringer" der er til dit fiskeri. Hvis du har spørgsmål til dette, så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os. Så vil vi gøre vores bedste for at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig.


Grundlæggende regler for fritidsfiskeri

Bemærk: dette er vejledende regler. Der kan meget nemt være specialregler for det område du fisker i, dem kan du finde hos Fiskeristyrelsen!

Som fritidsfisker må du benytte op til seks redskaber i form af:

  • Garn – højst 3 stk.
  • Ruser (enkelte og dobbelte)
  • Tejner (højst et af redskaberne må være en multitejne max længde 10 m)
  • Krogliner á 100 kroge

For garn, ruser og krogliner skal der være en afstand på 150 meter til pæleruser og erhvervsfisker-bundgarn. Indbyrdes skal de have en afstand på 50 meter. Garn skal holde en afstand på 100 meter til lavvandslinje og sejlrende. Bemærk at disse afstande kan variere lokalt. 

Som fritidsfisker må du anvende max 6 redskaber, hvoraf de 3 må være garn og kun ét af redskaberne må være en pæleruse. Denne skal anmeldes til den lokale fiskerikontrol. Som fritidsfisker må der vælges mellem 2 typer af pæleruser, saltvandsruse eller ferskvandsruse. Begge ruser skal have mindst 3 kalve. Fisker du med tejner må højst en af dem være en multitejne med en max. længde på 10 m.

Ved pæleruser afmærkes yderpælen med 2 flag og inderste pæl med 1 flag. Yderpælen afmærkes desuden med 2 lysreflekser, hvis redskabet står på mere end 2 meter vand. Pælene skal fjernes senest 14 dage efter at fiskeriet er afsluttet. Afbrækkede pæle fjernes straks, så de ikke er til fare for andre.

På dine redskaber skal der være et mærke med gyldigt fiskerinummer, samt dit navn og adresse. Disse mærker skal være gjort forsvarligt fast og skal kunne tåle vand uden skriften forsvinder. Erstatning for beskadigede redskaber forudsætter korrekt afmærkning af disse.

Bøjer afmærkes med 2 flag og 2 gule refleksbånd i redskabets vestlige ende og 1 flag og 1 gult refleksbånd i redskabets østlige ende.
Flagene må ikke være hvide.

Garn til fritidsfiskeri:

Som fritidsfisker må du sætte 135 meter garn uanset om der anvendes 1, 2 eller 3 garn, dog højst 3 garn og du må gerne have byttegarn ombord i kortere tid.
Hvert garn må højst være 45 m langt. Hvis garnet er længere, vil det blive betragtet som 2 redskaber. 

I perioden 1. juli til 15. november er det kun tilladt at anvende garn med maskemål 50 mm (halvmaske) eller derunder, og 65 mm (halvmaske) eller derover.

Ruser og tejner til fritidsfiskeri:

Når du er fritidsfisker og benytter tejner eller ruser, så skal du være opmærksom på hvornår du bruger de forskellige redskaber. Det afhænger af området du fisker i og perioden du ønsker at benytte redskaberne. De mere specifikke regler finder du hos Fiskeristyrelsen og ellers er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvis maskestørrelsen i rusen ikke er 30 mm eller større, skal rusen forsynes med et ”vindue” på 14 x 14 cm med mindst 45 mm masker (90 mm helmasker).
Vinduet skal placeres på rusens overside, mellem sidste og næstsidste bøjle.

Hummer og krabbetejner må højst måle 110 cm i længden x 65 cm i højden x 65 cm i bredden. Alle vores tejner overholder disse mål. Hvert kammer i 
tejnen skal være monteret med mindst et cirkulært flugthul på min. diam Ø60 mm.

Du må højst bruge en multitejne, som maksimalt må være 10 m lang og der skal minimum være 2 flugtåbninger (Ø60 mm) i hvert opsamlingskammer.

Nyttige links:

Køb af fisketegn: klik her

Når du fisker med garn, ruser og lignende skal du have et fritidsfiskertegn. Fritidsfiskertegnet indeholder det fiskerinummer, som du sammen med gyldig legitimation altid skal medbringe, når du tager ud at fiske. Det er også det nummer du skal bruge, når du markerer dine redskaber.

Andet: